Πληροφορίες Εγγραφών (Registry Informations) Συνεδρίου

Πληροφορίες εγγραφών μπορείτε να αναζητήσετε στη γραμματεία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, τηλ. 210-3635701, ώρες: 10:00-20:00.

email: eef.athens@gmail.com