Υποβολή Εργασιών Συνεδρίου

Εισάγετε την Εργασίας – Εισήγησή σας
Για κάθε εργασία που υποβάλλεται θα πρέπει να υπάρχει 1 εγγραφή οικονομικά τακτοποιημένη.

Υποβολή Εργασιών Συνέδρων
Κατάθεση Εργασίας *
Maximum upload size: 134MB
Ανάρτηση καταθετηρίου πληρωμής *
Maximum upload size: 10MB

Μην απενεργοποιείτε ή κλείνετε τη σελίδα θεωρώντας πως κόλλησε κατά τη διάρκεια του upload. Ίσως καθυστερεί λίγο λόγω συνδέσεων και upload.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το upload παρακαλώ επικοινωνείστε τηλεφωνικά ή αποστείλετε την εργασία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ένωση Ελλήνων Φυσικών Γεώργα Αναστασία 210-3635701,
με την ένδειξη: Συνέδριο18

email eef.athens@gmail.com