Εργασίες

Υποβολή Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν προς κρίση εργασίες τους που αφορούν τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

Δραστηριότητες Εργασίες

  • Κεντρικές ομιλίες
  • Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων
  • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
  • Παρουσιάσεις αφίσας
  • Workshops (εργαστήρια)
  • Ειδικές Συνεδρίες