Υπόδειγμα για τη συγγραφή των εργασιών του συνεδρίου

Παρακάτω παρατίθεται μία πρότυπη μορφή για την υποβολή εργασιών προς κρίση τόσο στο Κεντρικό Συνέδριο αλλά και για την παράλληλη δράση του μικρού συνεδρίου των μαθητών. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-1Λήψη
Περισσότερα
Κορυφή