Υποβολή Εργασιών Μαθητών (Παράλληλη Δράση)

Οι μαθητές εδώ μπορούν αν ανεβάσουν τις εργασίες τους.
Για κάθε εργασία που υποβάλλεται θα πρέπει να υπάρχει 1 εγγραφή οικονομικά τακτοποιημένη.

Υποβολή Εργασιών Μαθητών
Σχολική βαθμίδα *
Τάξη *
Εργασία *
Maximum upload size: 15MB
Λίστα Μαθητών που υποβάλλουν Εργασία *
Maximum upload size: 5MB
Ανάρτηση καταθετηρίου *
Maximum upload size: 10MB

Μην απενεργοποιείτε ή κλείνετε τη σελίδα θεωρώντας πως κόλλησε κατά τη διάρκεια του upload. Ίσως καθυστερεί λίγο λόγω συνδέσεων και upload.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το upload παρακαλώ επικοινωνείστε τηλεφωνικά ή αποστείλετε την εργασία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: email: eeftherina@gmail.com

Ένωση Ελλήνων Φυσικών Υπόψη κας Γεώργα Αναστασίας 210-3635701, με την ένδειξη: Μαθητές_18