Τόπος και Χώρος Διεξαγωγής Παράλληλης Δράσης Για Μαθητές

Η εκδήλωση «Η Φυσική Μαγεύει θα πραγματοποιηθεί 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Παλίρροια

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 2, Χαλκίδα 341 00

Τηλέφωνο: 2221 028001

Ιστοσελίδα