Τοπική Οργανωτική Επιροπή

Πρόεδρος και Συντονιστής: Οβαδίας Σάββας

Μέλη

Αλεξανδρής Ανδρέας

Βενιζέλος Τάσος

Βόγγελης Λίνος

Βόγγελης Μιχάλης

Κοτρόζου Κατερίνα

Κουντούρης Κωνσταντίνος

Κυριτσόπουλος Δημήτριος

Λιάκος Αθανάσιος

Μπολανάκη Ευγενία

Πάλλας Δήμος

Πουρή Αθηνά

Σιγανός Γεώργιος

Τούρλα Γεωργία

Τσώλη Ιουλία