Σημαντικές ημερομηνίες

31 Ιανουαρίου 2020 Έναρξη Υποβολής Εργασιών για κρίση
20 Σεπτεμβρίου 2020Λήξη Υποβολής Εργασιών για κρίση
22 Σεπτεμβρίου 2020Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών
24 Σεπτεμβρίου 2020Υποβολή Τελικών Κειμένων για τα πρακτικά
24 Σεπτεμβρίου του 2020Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου

*Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.