Σημαντικές ημερομηνίες

31 Ιανουαρίου 2020 Έναρξη Υποβολής Εργασιών για κρίση
24 Φεβρουαρίου 2020Λήξη Υποβολής Εργασιών για κρίση
27 Φεβρουαρίου 2020Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών
3 Μαρτίου 2020Υποβολή Τελικών Κειμένων για τα πρακτικά
9 Μαρτίου του 2020Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου