Σημαντικές ημερομηνίες

31 Ιανουαρίου 2020 Έναρξη Υποβολής Εργασιών για κρίση
4 Σεπτεμβρίου 2020Λήξη Υποβολής Εργασιών για κρίση
11 Σεπτεμβρίου 2020Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών
14 Σεπτεμβρίου 2020Υποβολή Τελικών Κειμένων για τα πρακτικά
18 Σεπτεμβρίου του 2020Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου

*Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.