Σε ποιους απευθύνεται

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής απευθύνεται σε:

  • Μέλη ΔΕΠ
  • Ερευνητές
  • Εκπαιδευτικούς
  • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
  • Μαθητές και πολίτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική