Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Αντωνίου Αντώνιος , Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Γαζής Ευάγγελος, Καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής, Ε.Μ.Π, Συντονιστής Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS και CLIC του CERN

Γιοματάρης Ιωάννης ,Πειραματικός Φυσικός Υψηλών Ενεργειών CEA-Saclay

Γερογιάννης Βασίλης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Professor Derek Ward-Thompson, Jeremiah Horrocks Institute, UCLAN, UK

Δουληγέρης Χρήστος, Kαθηγητής τμ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ευσταθόπολος Ευστάθιος , ΚαθηγητήςΙατρικής Φυσικής- Ακτινοφυσικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ,Διευθυντής και Πρόεδρος ΕιδικήςΔιατμηματικής Επιτροπής

Θεοδοσίου Ευστράτιος, Πρόεδρος ΕΕΦ, Αστροφυσικός, Αφυπηρετήσας Αναπλ. Kαθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Καρελιώτης Γεώργιος, M.Sc. Φυσικός Ιατρικής, Σχολή ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ

Κοντόπουλος Ιωάννης, Ερευνητής στο κέντρο Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών

Κόντος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Τομ. Φυσικής, Σχολή ΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Κορατζίνoς Μιχαήλ, Eρευνητής στο CERN, Πανεπιστήμιο Γενεύης

Κωνσταντούδης Βασίλης, Δρ Φυσικός, Ερευνητής Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Λασκαράκης Αργύρης,Δρ. Head of Organic Electronics Group, Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Λέκκας Ευθύμιος ,Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας.

Λογοθετίδης Στέργιος, Καθηγητής τομ. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης τμ. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μουσάς Ξενοφών, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος Παν/μίου Αθηνών

Μακρόπουλος Κώστας , Ομ.Καθηγητης Πανεπιστημίου Αθηνών .

Μαυράκης Δημήτριος,Ομ.Καθγητής τμ.Πληροφορικής Πανεπιστήμιου Αθηνών

Μαριολάκος Ηλίας ,Ομ. Καθηγητής τμημ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μακαρόνα Ελένη, Ερευνήτρια Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Nικολαίδης Αργύριος, Ομ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νιάρχος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής Παν/μίου Αθηνών

Νομικού Παρασκευή Eπ. Καθηγήτρια τμ. Γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών

Παπαμαρινόπουλος Σταύρος ,Ομ, Καθηγητής τμ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών

Παπανικολάου Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α

Πατσαλάς Παναγιώτης, Καθηγητής τμ. Φυσικής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Πράντζος Νικόλαος,Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας CNRS Γαλλίας

Παπαδόγιαννης Νεκτάριος, Καθηγητής και Αντιπρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Συνυπεύθυνος του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Laser (σημείο πρόσβασης της Εθνικής Υποδομής Έρευνας HELLAS-CH: The HiPER, ELI and LASERLAB Europe Synergy & IPERION-CH)

Παπαδόπουλος Δημήτρης, Ερευνητής Eργαστηρίου για τη χρήση Lasers Intenses (LULI), Γαλλία


Παπαγιάννης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους Σχολής ΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Laser
Remote Sensing Unit (LRSU)ΕΚΠΑ

Σπυρίδης Χαράλαμπος , Καθηγητής Μουσικής Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σιμόπουλος Διονύσιος, Eπιτ. Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου

Σακκαλής Ευάγγελος, Κύριος Ερευνητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) Κρήτης

Σεραφετινίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής τομ. Φυσικής ΣΕΜΦΕ-Ε.Μ.Π

Σφήκας Παρασκευάς , Καθηγητής τμ. Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ΙΕΣΕ

Τσεσμελής Εμμανουήλ,Φυσικός, Επικεφαλής διεθνών σχέσεων του Cern, Επισκέπτης Καθηγητής τμ. Φυσικής  Παν/μίου  Οξφόρδης

Φανουράκης Γεώργιος, Φυσικός, Ομ. Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Φιλομήλα Κομνηνού, Καθηγήτρια του τμ. Φυσικής του Α.Π.Θ

Xρυσάφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τομ. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης τμ. Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου