Προσκεκλημένοι Ομιλητές

π. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής στο Δ.Π.Θ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής,

Ανδριώτης Αντώνιος,. Διευθυντής Ερευνών   Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ΙΤΕ Κρήτης

Αντωνίου Αντώνιος , Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Βλαχάκης Ν. Γιώργος ,Επικ. Καθηγητής Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών

Γαζής Ευάγγελος, Καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής, Ε.Μ.Π, Συντονιστής Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS και CLIC του CERN

Γιοματάρης Ιωάννης ,Πειραματικός Φυσικός Υψηλών Ενεργειών CEA-Saclay

Γερογιάννης Βασίλης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Professor Derek Ward-Thompson, Jeremiah Horrocks Institute, UCLAN, UK

Δουληγέρης Χρήστος, Kαθηγητής τμ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ευσταθόπολος Ευστάθιος , ΚαθηγητήςΙατρικής Φυσικής- Ακτινοφυσικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ,Διευθυντής και Πρόεδρος ΕιδικήςΔιατμηματικής Επιτροπής

Θεοδοσίου Ευστράτιος, Πρόεδρος ΕΕΦ, Αστροφυσικός, Αφυπηρετήσας Αναπλ. Kαθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Καβαντζάς Νικόλαος ,Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρική Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” Διευθυντής ΠΜΣ “Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία” της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Καρελιώτης Γεώργιος, M.Sc. Φυσικός Ιατρικής, Σχολή ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ

Κομνηνού Φιλομήλα, Καθηγήτρια του τμ. Φυσικής του Α.Π.Θ

Κοντόπουλος Ιωάννης, Ερευνητής στο κέντρο Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών

Κόντος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Τομ. Φυσικής, Σχολή ΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Κορατζίνoς Μιχαήλ, Eρευνητής στο CERN, Πανεπιστήμιο Γενεύης

Κωνσταντούδης Βασίλης, Δρ Φυσικός, Ερευνητής Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Λέκκας Ευθύμιος ,Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας.

Λογοθετίδης Στέργιος, Καθηγητής τομ. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης τμ. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μουσάς Ξενοφών, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος Παν/μίου Αθηνών

Μακρόπουλος Κώστας , Ομ.Καθηγητης Πανεπιστημίου Αθηνών .

Μαυράκης Δημήτριος,Ομ.Καθγητής τμ.Πληροφορικής Πανεπιστήμιου Αθηνών

Μαριολάκος Ηλίας ,Ομ. Καθηγητής τμημ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μακαρόνα Ελένη, Ερευνήτρια Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Nικολαίδης Αργύριος, Ομ. Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νάστος Παναγιώτης, Καθηγητής Κλιματολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Κλιματολογίας & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών

Νιάρχος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής Παν/μίου Αθηνών

Νομικού Παρασκευή Eπ. Καθηγήτρια τμ. Γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών

Παπαμαρινόπουλος Σταύρος ,Ομ, Καθηγητής τμ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών

Παπανικολάου Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α

Πατσαλάς Παναγιώτης, Καθηγητής τμ. Φυσικής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Πράντζος Νικόλαος,Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας CNRS Γαλλίας

Παπαδόγιαννης Νεκτάριος, Καθηγητής και Αντιπρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Συνυπεύθυνος του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Laser (σημείο πρόσβασης της Εθνικής Υποδομής Έρευνας HELLAS-CH: The HiPER, ELI and LASERLAB Europe Synergy & IPERION-CH)

Παπαδόπουλος Δημήτρης, Ερευνητής Eργαστηρίου για τη χρήση Lasers Intenses (LULI), Γαλλία


Παπαγιάννης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους Σχολής ΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Laser
Remote Sensing Unit (LRSU)ΕΚΠΑ

Παύλος Γιώργος ,Καθηγητής Φυσικής και Φιλοσοφίας ΔΠΘ

Σκορδούλης Κώσταντίνος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ,Καθηγητής Επιστημολογίας και Διδακτικής της Μεθοδολογίας της Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπυρίδης Χαράλαμπος , Καθηγητής Μουσικής Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σιμόπουλος Διονύσιος, Eπιτ. Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου

Σακκαλής Ευάγγελος, Κύριος Ερευνητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) Κρήτης

Σεραφετινίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής τομ. Φυσικής ΣΕΜΦΕ-Ε.Μ.Π

Τσιτομενέας Στέφανος,Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ομ. Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομεά, Καθηγητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσεσμελής Εμμανουήλ,Φυσικός, Επικεφαλής διεθνών σχέσεων του Cern, Επισκέπτης Καθηγητής τμ. Φυσικής  Παν/μίου  Οξφόρδης

Φανουράκης Γεώργιος, Φυσικός, Ομ. Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Xρυσάφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τομ. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης τμ. Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου