Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή

Αθανασάκης Αρτέμης, Δρ Φ.Ε., Συγγραφέας

Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Βέργαδος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γαζής Ευάγγελος, Καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής, Ε.Μ.Π, Συντονιστής Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS και CLIC του CERN

Γκιάλας  Ιωάννης, Φυσικός, Καθηγητής τμ. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν/μίου Αιγαίου

Δουληγέρης Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Δρυς Εμμανουήλ, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π

Ευσταθόπολος Ευστάθιος , Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής- Ακτινοφυσικής στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Διευθυντής και Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Θεοδοσίου Ευστράτιος, Πρόεδρος ΕΕΦ, Αστροφυσικός, Αφυπηρετήσας Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών

Κιούσσης Νίκος, Kαθηγητής τμημ. Φυσικής California State University Northridge, Department of Physics and Astronomy, W. M. Keck Computational Theory Center Northridge, California State University Northridge

Κορατζίνoς Μιχαήλ, Eρευνητής   στο CERN, Πανεπιστήμιο Γενεύης

Κωνσταντούδης Βασίλης, Δρ Φυσικός, Ερευνητής Β΄  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

Κουτσουβέλη Εφη, Αντιπρόεδρος ΕΦΙΕ, Ακτινοφυσικός Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Νοσοκομείο Υγεία

Μουσάς Ξενοφών, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος Παν/μίου Αθηνών

Πλατώνη Πόλα, Γεν. Γραμματέας ΕΦΙΕ, Ακτινοφυσικός Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  Αττικόν

Ράπτης Γιάννης, Αν.Κοσμήτορας Σχολής ΕΜΦΕ ΕΜΠ, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Σεραφετινίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής τομ. Φυσικής ΣΕΜΦΕ-Ε.Μ.Π

Τσεσμελής Εμμανουήλ, Φυσικός, Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του CERN, Επισκέπτης Καθηγητής Τμ. Φυσικής Παν/μίου Οξφόρδης

Ταταράκης Μιχάλης,Καθηγητής,Υπ.του Προγράμματος HIPER/LASER/GR, Centrefor Plasma PhysicsandLasers – CPPL, Technological Educational Institute of Crete

Φανουράκης Γεώργιος, Φυσικός, Ομ. Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος