Θεματολογία

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

 • Αστρονομία, Αστροφυσική και Κοσμολογία
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας-Πυρηνική Τεχνολογία
 • Φυσική Μηχανική (Θερμότητα – Ρευστά – Χημεία – Κατασκευές)
 • Φυσική Υψηλών Ενεργειών-Πυρηνική Φυσική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Οπτική Φυσική και Lasers
 • Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος-Ρύπανση και Διασπορά
 • Φυσική Ηλεκτρονική – Νανοτεχνολογία
 • Φυσική της Στερεάς Κατάστασης και της Επιστήμης των Υλικών
 • Φυσικής της Γης, Γεωλογία,Γεωφυσική, Σεισμολογία
 • Ιατρική Φυσική
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
 • Εκπαίδευση – Διδακτική της Φυσικής και STEM
 • Ειδική Αγωγή και Φυσικές Επιστήμες
 • Φυσική Ακουστική