Εγγραφή Συνεδρίου

Φόρμα Εγγραφής Συνεδρίου

Προσωπικά Στοιχεία

Εγγραφή

Παρακαλώ, επιλέξτε την ιδιότητά σας, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο κόστος εγγραφής

Πρακτικά Συνεδρίου

Παρακαλώ, επιλέξτε τον αριθμό Τόμων Πρακτικών, που επιθυμείτε ν’ αγοράσετε

Δείπνο Συνεδρίου

Η συμμετοχή στο δείπνο συνεδρίου είναι προαιρετική και δεν περιλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής.
Παρακαλώ, επιλέξτε τον αριθμό των συμμετεχόντων στο δείπνο

Πληρωμή

Οι πληρωμές θα γίνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Παρακαλούμε να καταθέσετε το συνολικό ποσό που προκύπτει από την εγγραφή σας στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα:  Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού:  0026.0327.40. 0200253706

IBAN:  GR2402603270000400200253706

BIC:  ERBKGRAA

Δικαιούχος Λογαριασμού:  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του συνέδρου στην αιτιολογία κατάθεσης.

Τα έξοδα τραπέζης βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον καταθέτη.

Καμία εγγραφή δεν θεωρείται επιβεβαιωμένη χωρίς την πλήρη εξόφληση του ποσού.

Workshop_1- The Junior Engineer Academy (JEA) Hellas *
Ανάρτηση Καταθετηρίου *
Maximum upload size: 10MB

Ακυρωτική Πολιτική & Όροι Χρήσης

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μετά την εγγραφή στο Συνέδριο, καμία ακύρωση δε θα γίνεται δεκτή και θα παρακρατείται το καταβληθέν ποσό εγγραφής.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όλα τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τις ανάγκες του συνεδρίου. Σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία έχετε το δικαίωμα να μετατρέψετε ή/και να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση eef.athens@gmail.com .

Μην απενεργοποιείτε ή κλείνετε τη σελίδα θεωρώντας πως κόλλησε κατά τη διάρκεια του upload. Ίσως καθυστερεί λίγο λόγω συνδέσεων και upload.