Γενικές Πληροφορίες (Σημαντικό)

 1. Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική
 2. Για κάθε εργασία που υποβάλλεται θα πρέπει να υπάρχει μία εγγραφή οικονομικά τακτοποιημένη
 3. Η προθεσμίες υποβολής των εργασιών αναφέρονται στην ενότητα “Σημαντικές ημερομηνίες
 4. Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά τις προδιαγραφές του υποδείγματος για την υποβολή της εργασίας τους
 5. Στην εργασία σας θα πρέπει να ορίσετε όλους τους συγγραφείς καθώς και τον τρόπο παρουσίασης της (Ομιλία, ή παρουσίαση)
 6. Σε περίπτωση που δε λάβετε επιβεβαίωση για την υποβολή της εργασίας σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με Ένωση Ελλήνων Φυσικών στα τηλέφωνα 2103635701 κ. Γεώργα Αναστασία ή στο email eef.athens@gmail.com

Αξιολόγηση Εργασιών

 1. Οι Εργασίες θα βαθμολογηθούν από δύο αξιολογητές οι οποίοι έχουν οριστεί από την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή.
 2. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους καθώς επίσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχόλια των αξιολογητών και να υποβάλλουν εκ νέου την εργασία τους στη σχετική σελίδα.

Οδηγίες για Συγγραφείς

 1. Ο συγγραφέας που θα αποστείλει εργασία προς κρίση θα πρέπει να έχει εγγραφεί ήδη στο συνέδριο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε γίνονται δεκτές οι εργασίες που θα υποβληθούν
 2. Κατά την υποβολή της εργασίας σας θα πρέπει να επιλέξετε την πιο κοντινή θεματική ενότητα. Οι επιτροπές έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν σε ποια θεματική ενότητα θα ενταχθεί η εργασία.

Προδιαγραφές Επιστημονικής Αφίσας και Εργασίας

 1. Οι Επιστημονικές Αφίσες να έχουν μέγεθος Α0 (84,1Χ118,9 cm) και να έχουν κατακόρυφη διάταξη (portrait)
 2. Γραμματοσειρές (Προτεινόμενη Arial) -Σιγουρευτείτε πως το κείμενο είναι ευανάγνωστο και ευπαρουσίαστο. Υπόδειγμα
 3. Γραφικά εικόνες διαγράμματα σιγουρευτείτε ότι εκτυπώνονται σωστά
 4. Οι αφίσες θα πρέπει να αναρτηθούν τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη συνεδρία και να αφαιρεθούν στο τέλος της ίδιας ημέρας.
 5. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς θα πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.